សូមស្វាគមន័អ្នកបានមកដល់
សេវាធានាជូនរបស់ហាង

គោលការប្តូរទំនិញនិងការធានាជូន

គោលការប្តូរទំនិញរបស់ហាងយើងជួយអ្នកឱ្យអ្នកងាយស្រួលប្តូរទំនិញមកវិញនូវផលិតផលដែលបានទិញដោយសេរីជាមួយនឹងនីតិវិធីដែលអាចបត់បែនបាននិងសមហេតុផលបំផុត។

1. លក្ខខណ្ឌធានា

លក្ខខណ្ឌពីផលិតផលបានការធានា

- ផលិតផលស្ថិតក្នុងរយៈពេលធានា។
- ផលិតផលក្នុងវិសាលភាពនៃការធានាទំនិញ។
- ការធានាចំពោះករណីដែលបានប្រព្រឹត្តតាំងពីដំបូង។

2. ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្តូរទំនិញ

- ការប្តូរទំនិញត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានទំនិញ។
- ព័ត៌មានដែលអតិថិជនបានទិញនៅក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់តាមប្រព័ន្ធ។
- ទំនិញប្តូរត្រូវតែមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់និងគ្រឿងបន្លាស់រួមទាំងកាដូរផងដែរ(ប្រសិនបើមាន)

4. របៀបនៃការសងប្រាក់វិញនិងប្តូរទំនិញ?

- សូមទំនាក់ទំនងមកបណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់ឬផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ទៅpageទិញទំនិញដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរ។ បន្ទាប់មកសូមយកផលិតផលទៅហាងជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់អ្នកទិញ៖ ឈ្មោះពេញលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋាននិងគ្រឿងបន្លាស់ / អំណោយរួមបញ្ចូល (ប្រសិនបើមាន)
- ដើម្បីប្តូរផលិតផលដែលមិនមែនជាផលិតផលត្រឹមត្រូវដែលអ្នកបានកម្មង់ទិញអ្នកត្រូវប្រាកដថាផលិតផលនេះនៅដដែលដោយមានគ្រឿងបន្លាស់និងវិក័យប័ត្រទាំងអស់។
- អាស្រ័យលើករណីយើងនឹងពិចារណាលើការដោះដូរឬសងប្រាក់វិញដើម្បីជួយអ្នកពេញចិត្តបំផុត។

3. ពេលវេលាដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរនៃខ្សែផលិតផលនីមួយៗ

5. របៀបប្រគល់ទំនិញមកវិញ។

- ទំនាក់ទំនងបន្ទាន់សម្រាប់ការជូនដំណឹងដើម្បីទទួលបានពត័មាន
- ពិនិត្យផលិតផលដែលត្រូវនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការត្រឡប់មកវិញ។
- ប្រសិនបើផ្ញើទំនិញតាមប្រៃសណីយ៍ថ្លៃដឹកទំនិញអតិថិជនត្រូវតែចេញតាមតម្លៃ។

- ផលិតផលខូចខាត,កំហុសដែលបណ្តាលមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតមិនអាចប្រើប្រាស់បាន។
- គុណភាពផលិតផលមិនដូចអ្វីដែលបានពិពណ៌នា
- មិនពិតជាមួយផលិតផលដែលបានកម្មង់ទិញ។

ករណីធានា

- ផលិតផលមានបញ្ហាដោយសារអតិថិជនមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់បុគ្គលិកមុនពេលប្រើប្រាស់។
- ផលិតផលកែប្រែរូបរាងឬកំហុសក្នុងការជួសជុល,ឬប៉ះទង្គិចដែលបណ្តាលអោយខូចខាត។

ករណីគ្មានការធានា

ប្រភេទទំនិញ

ចាប់តាំងពីការដឹកជញ្ជូនសម្រេច

បញ្ហារបស់ផលិតផល។
(មកពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់)

ផលិតផលគ្មានបញ្ហា

កំហុសរបស់ផលិតផល។
(ដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់)

សេវាផ្លាស់ប្តូរ - អតិថិជនគ្រាន់តែចេញសេវាដឹកជញ្ចូន

- គាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរពណ៌ឬទំហំឬម៉ូតផ្សេង-ចំណាយស្មើសេវាដឹកជញ្ជូន
  - មិនអាចប្តូរទំនិញ

1-2 ថ្ងៃ

3-4  ថ្ងៃ

> 5 ថ្ងៃ

-សេវាផ្លាស់ប្តូរ - អតិថិជនគ្រាន់តែចេញសេវាដឹកជញ្ចូន។
 -ប្តូរទំនិញត្រូវខាត35%នៃតម្លៃផលិតផល

- ការផ្លាស់ប្តូរៈអតិថិជនត្រូវចេញសេវាដឹក + 10% នៃតម្លៃទំនិញ។
មិនអាចប្តូរទំនិញ

ការធានាយោងទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន (ធ្នេរដេរនិងជួសជុលអោយថ្មី) ។ អតិថិជនចេញសេវាដឹកជញ្ជូន។

មិនអាចប្តូរទំនិញ

ការធានាឬការជួសជុលត្រូវបានគិតថ្លៃតាមទំហំនៃការខូចខាត។

ស្បែក

1-2 ថ្ងៃ

3-4 ថ្ងៃ

សេវាផ្លាស់ប្តូរ - អតិថិជនគ្រាន់តែចេញសេវាដឹកជញ្ចូន

-សេវាផ្លាស់ប្តូរ - អតិថិជនគ្រាន់តែចេញសេវាដឹកជញ្ចូន។
 -ប្តូរទំនិញត្រូវខាត35%នៃតម្លៃផលិតផល

មិនអាចប្តូរទំនិញ

> 5 ថ្ងៃ

- គាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរពណ៌ឬទំហំឬម៉ូតផ្សេង-ចំណាយស្មើសេវាដឹកជញ្ជូន
  - មិនអាចប្តូរទំនិញ

- ការផ្លាស់ប្តូរៈអតិថិជនត្រូវចេញសេវាដឹក + 20% នៃតម្លៃទំនិញ។
មិនអាចប្តូរទំនិញ

មិនអាចប្តូរទំនិញ

មិនអាចប្តូរទំនិញ

អេឡិចត្រូនិច (គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា)

1-2 ថ្ងៃ

3-4 ថ្ងៃ

> 5 ថ្ងៃ

សេវាផ្លាស់ប្តូរ - អតិថិជនគ្រាន់តែចេញសេវាដឹកជញ្ចូន

-សេវាផ្លាស់ប្តូរ - អតិថិជនគ្រាន់តែចេញសេវាដឹកជញ្ចូន។
 -ប្តូរទំនិញត្រូវខាត35%នៃតម្លៃផលិតផល

មិនអាចប្តូរទំនិញ

- គាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរពណ៌ឬទំហំឬម៉ូតផ្សេង-ចំណាយស្មើសេវាដឹកជញ្ជូន
  - មិនអាចប្តូរទំនិញ

- ការផ្លាស់ប្តូរៈអតិថិជនត្រូវចេញសេវាដឹក + 10% នៃតម្លៃទំនិញ។
មិនអាចប្តូរទំនិញ

មិនអាចប្តូរទំនិញ

មិនអាចប្តូរទំនិញ

ម៉ូដ (សម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើង ... )

គ្រឿងអលង្កា

1-2 ថ្ងៃ

> 2 ថ្ងៃ

សេវាផ្លាស់ប្តូរ - អតិថិជនគ្រាន់តែចេញសេវាដឹកជញ្ចូន + 25%នៃតម្លៃផលិតផល

មិនអាចប្តូរទំនិញ

- គាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរពណ៌ឬទំហំឬម៉ូតផ្សេង-ចំណាយស្មើសេវាដឹកជញ្ជូន
  - មិនអាចប្តូរទំនិញ

មិនអាចប្តូរទំនិញ

មិនអាចប្តូរទំនិញ

THANKS FOR WATCHING

សូមតភ្ចាប់ជាមួយហាងនាងខ្ញុំ

TAVI - ឧបករណ៍ទំនើប

ហាងដែរជំនាញខាងចែកចាយផលិតផលបច្ចេកវិទ្យា, គ្រឿងបន្លាស់, ខ្សែដៃហ៊ុងស៊ុយ. ជាមួយខ្ញុំ, កុណភាពផលិតផលនិងសេចក្តីពេញចិត្តរបស់អតិថិជនគឹជារឿងចម្បង

ទំនាក់ទំនង

Hotline: 068.996.678 - 069.957.830 - 089.965.678

Address: B7, Steung mean chey jas, near gas station PTT-JIFF SMC, Phnompenh

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

ទំនាក់ទំនង

រាល់ការសាកសួរពីអតិថិជននឹងត្រូវបានឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយឱ្យបានឆាប់បំផុត។ សូមអរគុណ!

Sunday: Off

Monday - Saturday: 8am - 10pm

ពេលវេលាធ្វើការ

ទំនាក់ទំនង (8h00 - 22h00)

 070.700.212 

Email: thavileather@gmail.com

គោលការធានាជូន-ប្តូរទំនិញ

គោលការធានាជូន

ពត័មានទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ធាន: 59A, Borey Phnompenh thmey duong 101. Phum Trea 3, Sang Kat Stung Mean Chey, Khan Mean Chey, PhnomPenh

Hotline: 070.700.212 - 060.229.660 -- 087.978.229

Email: thavileather@gmail.com